michaelkorspurses-outlet.com - כולם מתווכים ויועצי נדל"ן - המשך המאמר
מאמרים

כולם מתווכים ויועצי נדל"ן - המשך המאמר


מי שמגיע לפעמים אל טיולים מאורגנים יודע מה ההבדל בין מדריך טיולים שהוא איש טבע ושטח בהוויתו ובין חייל משוחרר או סטודנט שעושה לווי קבוצות כדי להתפרנס ועל הדרך גם יודע להגיד לך מהי מערת הנטיפים. מדריך טיולים מאורגנים אמיתי, חי את העבודה, עבורו זו לא עבודה זו דרך חיים. הוא עבר בשבילים כבר עשרות או מאות פעמים וכל פעם הוא רואה דברים חדשים, הוא מתעניין ומכיר כל עלה בשטח וכל חרק. הוא יכניס ידיים למחילות יטפס על העצים ויצלול למים כדי להעשיר למטיילים את החוויה, הוא לא עושה זאת עבור המטיילים, הוא עושה זאת מאהבה לשטח ולטבע וכך היה נוהג לו היה נמצא גם לבד בשטח.
כך גם לגבי התווך ועולם הנדל"ן. היום כולם רוצים לרכב על גל וכמו שרוכבים עליו עשרות אנשים מידי יום כך גם נופלים ממנו אחדים. לאורך הדרך, זה ברור שמרבית האנשים שהזדנבו, ייפלו ויחזרו למקצוע המקורי שלהם. מעטים יישרדו ויהפכו זאת למקצוע עבורם. לו היו מוכשרים והיו אוהבים את התחום גם ללא בצע הכסף שהניע אותם לחבור, היו עוסקים בו מלכתחילה. אין פסול מלרכוש דירה או לשכור בעזרתו של אף אחד. הדירה היא אותה דירה והנכס הוא אותו נכס. אך אם אתה מחפש את מה שאתה באמת רוצה, גש לאיש מקצוע רציני.

חזרה לחלק ראשון